• Instagram
  znany.jpg
  1.aa.jpg
  1.ww.jpg
  Arrow Down
  promienie słoneczne

  Mocy leczenia nie posiada ani terapeuta, ani klient

  Moc tkwi w tym, co dzieje się między nimi

                                                                               J. Mackewn

  Witam na stronie prywatnego Gabinetu Psychoterapii Gestalt "Pomiędzy" w Poznaniu. Możesz tu otrzymać profesjonalną i życzliwą pomoc terapeutyczną. Gabinet Psychoterapeuty to miejsce, w którym możesz odkrywać siebie i swoje relacje z innymi. Psychoterapia to także skuteczny sposób by poradzić sobie z cierpieniem wynikającym z życiowego kryzysu, wewnętrznych konfliktów, czy depresją. Terapia Gestalt to również twórcza metoda dla tych osób, które poszukują możliwości wewnętrznego rozwoju i samopoznania.

  Zapraszam. 

   

  dla kogo

   

  warto wiedzieć

  Kim jest i czym zajmuje się psycholog ?

  Psycholog to osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologicznym. Psychologia to nic innego jak kierunek naukowy który zajmuje się badaniem  tego - jak działamy, jak reagujemy jak wyglądają nasze interakcje, jak myślimy, co nas motywuje, jakie mamy uczucia, jak uczymy się… itd.

  Same studia na kierunku psychologia – mimo że dają ogromną wiedzę – nie dają jednak narzędzi do prowadzenia terapii. Psycholog jest osobą która może przeprowadzać  testy badające np. typ osobowości.

   

  Kim jest i czym zajmuje się psychoterapeuta ?

  Psychoterapeuta to osoba, która zdecydowała się pracować z klientami. Może ona prowadzić terapię indywidualną, grupową, pary lub rodziny i jest w trakcie lub ukończyła 4 - letnie studia w tym kierunku, uzyskując certyfikat. 

  Psychoterapeuta powinien stale superwizować swoją pracę.

   

  Kim jest i czym zajmuje się coach ?

  Coach jest osobą która ukończyła szkołę coachingu i zdobyła certyfikat coacha. 

  Sesje coachingowe pomagają odkryć wewnętrzny potencjał klienta oraz wyznaczyć i zrealizować cele które sobie wyznaczy. Praca coachingowa zwiększa motywację i poszerzysz świadomość samego siebie.

  Coach towarzyszy w rozwoju i wspiera swoją wiedzą oraz doświadczeniem zmianę klienta.

   

  Kim jest i czym zajmuje się psychiatra ?

  Psychiatra to lekarz medycyny zajmujący się badaniem zaburzeń psychicznych i ich diagnozowaniem.

  Psychiatra zajmuje się głębszymi zaburzeniami, w których sama pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna nie wystarcza i istnieje potrzeba sięgnięcia np: po farmakoterapię.

   
   

  gestalt

  Psychoterapia Gestalt zaliczana jest do jednego z głównych nurtów terapeutycznych. Za twórców terapii uważa się m.in. niemieckiego lekarza i psychoanalityka Fritza Perlsa jego żonę Laure Perls, a także Ralpha Hefferlina, Paula Goodmana i kurta Goldsteina.  

  Psychoterapia Gestalt należy do nurtu humanistyczno–egzystencjalnego, w którym dużą wagę odgrywa praca nad poszerzaniem świadomości.

  Jest to podejście oparte na relacyjności, a więc  żywym, dynamicznym kontakcie, dialogu i wrażliwości. Jeśli chcemy wprowadzić zmiany w naszym życiu na początek należy uświadomić sobie nasz aktualny sposób istnienia. Terapeuta Gestalt poprzez badanie tego co dzieje się w relacji pomaga odkryć wewnętrzne zasoby, które wspierają potrzebę samorealizacji klienta w stawianiu się bardziej tym, kim jest.

  Umożliwia to dokonanie modyfikacji starych niefunkcjonalnych sposobów myślenia, odczuwania i działania.

   

  Osobę korzystającą z terapii Gestalt nazywa się klientem, a nie pacjentem, dla podkreślenia, że nie jest ona biernym odbiorcą pomocy, lecz aktywnym uczestnikiem procesu leczenia​.

  Fundamentami, na których opiera się terapia Gestalt to:

  1. Metoda fenomenologiczna: Terapeuta stara się podchodzić do relacji z klientem bez uprzednich założeń. Stara się zobaczyć świat klienta i jego samego w możliwie pełny i bezpośredni sposób. Nie istnieje jedna prawda, dlatego rzeczywistość klienta jest równie ważna jak rzeczywistość terapeuty.

   

  2. Egzystencjalizm dialogujący: Dialogiczność opiera się na wymianie, w której udział biorą dwie strony. Martin Buber, nazywa taką relację spotkaniem „Ja – Ty”, w którym „Nie ma zdolnych i niezdolnych, są tylko dający siebie i powstrzymujący”.

   

  3. Teoria pola: Zgodnie z tą teorią nic nie wydarza się w izolacji, każda część wpływa na całość, a całość wpływa na każdą część. Wszystko, czego doświadczamy jawi nam się, jako figura i tło. Figura to aktualna potrzeba, spełniona odchodzi w tło dając miejsce na kolejną wyłaniającą się potrzebę. Terapeuta Gestalt zawraca uwagę na płynność i elastyczność tego procesu.

   

   

  Tekst opracowany na podstawie:

  Yontef, G. (2002). The Relational Attitude in Gestalt Therapy Theory and Practice International Gestalt  Journal, 25/1, 15-34

   

  Więcej informacji na temat terapii Gestalt znajdziesz tutaj link

                                                                             

  Psychoterapia indywidualna_

  Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania z psychoterapeutą poświęcone pracy nad problemami klienta. Spotkanie odbywa się raz w tygodniu, a każde z nich trwa 50 minut. Zwykle jest to ten sam dzień tygodnia, o tej samej porze.

  Terapia może mieć charakter krótkoterminowy (6-15 spotkań) lub długoterminowy (od kilku miesięcy do kilku lat).

  Bardzo ważnym aspektem naszych pierwszych spotkań będzie ustalenie zasad terapii.

  Dla mnie, jako terapeuty w pracy z drugim człowiekiem niezwykle ważne jest dbanie o jego godność i nienaruszalność jego dóbr osobistych w szczególności zapewnienia poufności sesji.

   

  Psychoterapia pary_

  Psychoterapia pary, to podróż, która ma na celu ponowne odnalezienie siebie nawzajem. Często już sama rozmowa w obecności specjalistów pomaga zdystansować się do swoich emocji i wsłuchać się w drugą stronę– co przeżywa, co ją rani, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej.

  Słuchanie daje możliwość rozumienia. Tym bardziej, że prowadzący sesję psychoterapeuci jednocześnie dzielą się z parą swoimi obserwacjami na temat tego, co dzieje się w relacji klientów. 

  W ten sposób proces terapii pomaga poddać refleksji wzajemne interakcje oraz sposoby komunikowania się. Czasem pomaga, żyć ze sobą, wzajemnie się rozumieć i wspierać. Czasem pomaga się godnie rozstać. Sesje psychoterapii pary odbywają się raz tydzień lub na 2 tygodnie,

  trwają od 1 do 1,5 godziny i są prowadzone przez jednego terapeutę lub parę terapeutów . 

  Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny – w trakcie którego klienci i psychoterapeuci decydują czy podjąć dalszą psychoterapię.

  q.jpg

  o mnie

  1-1_edited.jpg

  Posiadam wykształcenie humanistyczne. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filozoficznym. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłem w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

  Jestem członkiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT).

  W pracy terapeutycznej przestrzegam kodeksu etycznego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. A moja praca podlega superwizji.

   

  W ramach swojego rozwoju biorę udział w licznych szkoleniach oraz treningach psychoterapeutycznych, co pozwala mi dbać o odpowiedni poziom mojej pracy.

  Posiadam również wieloletnią praktykę w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń biznesowych mających na celu rozwój zasobów ludzkich w aspekcie wiedzy, umiejętności i postaw. Swoje doświadczenie poszerzałem pracując w formie wolontariatu w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu. Odbyłem również staż kliniczny w Ogólnym Oddziale Psychiatrycznym w Ostrowie Wlkp.

  W moim rozumieniu psychoterapia pomaga zbudować przestrzeń umożliwiającą spotkanie z samym sobą. To rodzaj podróży, w trakcie której możemy odkryć siebie na nowo i poszukać lepszych sposobów by żyć pełniej. Wierzę, że lepsze zrozumienie samego siebie pomaga w zbudowaniu trwalszych i autentycznych relacji, a te mają moc leczenia nawet najbardziej dramatycznych kryzysów.

  Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty:

  • Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz EAGT – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt)

  • Staż Gestalt – roczny programie edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie

  • Szkoła Trenerów – kompleksowy kurs umiejętności trenerskich - Grupa SET

  • 100 godzin stażu klinicznego na Oddziale Psychiatrycznym w Ostrowie Wlkp.

  • Staż w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

  • Grupa ćwiczeniowa w analizie bioenergetycznej A. Lowena. 

  cennik

   
  • Konsultacja psychoterapeutyczna - 120 zł/ 50 min. Jest to pierwsze spotkanie, mające na celu rozpoznanie problemu. Daje ono możliwość podjęcia przez klienta decyzji o kontynuowaniu terapii, a także dookreślenia warunków (celów terapii, częstotliwości wizyt, kwestii formalnych)

   

  • Sesja psychoterapii indywidualnej - 120 zł/ 50 min.

  • Sesja psychoterapii indywidualnej młodzieży - 100 zł/ 50 min.

   

  kontakt

  Zapytania

  W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod numerem 503-142-321 lub wypełnienie poniższego formularza

  Dziękuję za wiadomość!

  Adres

  ul. Dąbrowskiego 75/18

  Przy Wielkopolskiej Szkole Gestalt

  Poznań  60-523

   

  marcin.grzelczak233@gmail.com

  Tel: 503-142-321; 600-345-939